GDPR

Politica de confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC SLIK IMPEX SRL, cu sediul social în Romania, Judetul Buzau, Municipiul Buzau, Strada Bazalt nr. 15, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/1267/1994  , cod unic de înregistrare 5882306,  a implementat măsurile tehnice şi organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului www.slik.ro

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC SLIK IMPEX SRLL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC SLIK IMPEX SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.slik.ro prin completarea unui formular, trimiterea unui email  sau apelarea unuia dintre numerele de telefon puse la dispozitie.

Ce informatii colectam 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru www.slik.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când completaţi formularul de contact sau când raportați o problemă legată de website-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, vârsta, data nașterii, precum și alte informații, după caz.

De fiecare dată când vizitați website-ul www.slik.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa www.slik.ro
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (articolele de citite, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini), numărul mediu de articole vizualizate pe website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, etc.) prin intermediul site-ului, respectiv informaţiile pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de contact de pe site. În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, etc.) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii, de plată și de livrare.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SC SLIK IMPEX SRL le va utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă trimite oferta personalizata de servicii, ca raspuns la solicitarea dumneavoastra;
 • pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii sau vanzarii de servicii (facturi, contracte)
 • transmiterii de oferte si alte informatii, prin adresa de email, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la serviciile noastre

 

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SC SLIK IMPEX SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informari în scopuri proprii;

 

Cui dezvaluim datele dvs personale

Datele dumneavoastră colectate şi prelucrate de catre SC SLIK IMPEX SRL nu vor fi vândute către terţe părţi.

SSC SLIK IMPEX SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC SLIK IMPEX SRL şi ale site-ului  www.slik.ro acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

De asemenea, putem dezvălui date cu caracter personal către terțe companii pentru susținerea activitătilor publicitare (Facebook, Google, etc), organisme financiare, entitati care lupta impotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, cu care avem incheiate contracte cu clauze de confidențialitate.

Atunci când SC SLIK IMPEX SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

SC SLIK IMPEX SRL va furniza datele dvs personale, asa cum sunt enumerate mai sus, angajatilor societatii sau tertelor parti, in scopul realizarii serviciilor solicitate.

Drepturile dvs cu privire la modul in care utilizam datele dvs personale

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC SLIK IMPEX SRL numai in scopurile pentru care acestea au fost oferite.

Daca doriti retragerea consimţământului, actualizarea datelor sau stergerea definitiva a datelor dumneavoastre personale, acest lucru se poate face oricand, prin trimiterea unui email la office @ slik.ro, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Conform Regulamentului, va bucurati de urmatoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul privind accesul la datele colectate. In situatia in care datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate de Societate va vom oferi acces la datele respective si la o serie de informații potrivit GDPR. Va vom transmite daca ne veti solicita o copie a datelor dumneavoastra care fac obiectul prelucrarii;
 • Dreptul la rectificare. Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datele dumeavoastra inexacte, avand in acelasi timp dreptul de a obtine completarea datelor dumneavoastra care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor dumneavoastra daca se aplica unul dintre motivele prevazute de GDPR.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societatii datele dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat si dreptul de a ne solicita, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa va transmitem datele catre alt operator de date cu caracter personal;

Drepturile de care va bucurati pot fi exercitate, in conditiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmise prin posta la adresa SC SLIK IMPEX SRL sau pe adresa de e-mail a societatii (office @ slik.ro) si/sau a Responsabilului cu protectia datelor la urmatoarea adresa de email office @ slik.ro, cerere la care va vom raspunde in termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti orice alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra.

Dorim sa va informam ca in baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.

In situatia in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este efectuata cu respectarea tuturor cerintelor impuse de Regulament va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro si/sau instantelor competente.

 

Prevederi speciale legate de minori 

SC SLIK IMPEX SRL, nu colectează cu bună știință pe website-ul său date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat companiei datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat compania. În cazul în care compania descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, compania va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 

Durata prelucrării datelor 

SC SLIK IMPEX SRL, va prelucra si va procesa datele dumneavoastra pentru o perioada care nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopului in care sunt prelucrate datele

Astfel, daca va veti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor, SC SLIK IMPEX SRL  va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra. In astfel de cazuri, vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime

Contactati-ne

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contacta adresa office @ slik.ro sau contactând echipa noastra de asistenta clienti la numarul de telefon: +4 0238 719 333

 

Vă rugăm să nu divulgaţi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natura, de sănătate sau de apartenenţa la un sindicat) sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 1 iunie 2019

 

* Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vor fi afișate pe aceeași pagină de internet, însă nu vă vor fi aduse la cunoștință prin email. Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.