Titlu proiect: „EXTINDEREA SISTEMULUI ERP PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII  S.C. SLIK IMPEX  S.R.L.”

Obiective:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitati economice a societatii pe piata comertului cu ridicata la S.C. SLIK IMPEX S.R.L..

Pentru atingerea acestui obiectiv general s-a enuntat urmatorul obiectiv specific: cresterea gradului de valorificare al infrastructurii IT detinute in prezent de catre S.C. SLIK IMPEX S.R.L. intr-un interval de maxim 36 de luni.

Principalele masuri care vor contribui la atingerea obiectivelor mai sus enuntate sunt:

  • Extinderea sistemului ERP prin implementarea unui modul de relatii cu clientii, unui modul de gestiune a facturilor pentru client si furnizori cat si a mijloacelor fixe, ce vor duce la imbunatatirea functionalitatii societatii.
  • Achizitionarea de echipamente TIC si aplicatii software pentru punctele de lucru ale societatii, ceea ce va duce la informatizarea inalta a operatiunilor specifice si va asigura o gestiune unitara, integrata a activitatilor respective la nivelul companiei.
  • Realizarea de traininguri specializate pentru utilizarea sistemului ERP ce va fii implementat;

Extinderea sistemului ERP  va avea urmatoarele efecte:

A. Cresterea vanzarilor, prin:

  • actualizarea gamei de produse  pe baza cunoasterii preferintelor  clientilor;
  • fidelizarea clientilor, avand la baza informatii si statistici privind obiceiurile de cumparare ale acestora;
  • monitorizarea facturilor incasari/plati ce va duce la optimizarea fluxului tehnologic, implicit imbunatatirea situatiei economice a societatii.

B. Monitorizarea si controlul cheltuielilor, prin:

  • planificarea integrală a resurselor întreprinderii avand la baza date actualizate cu privire la resursele umane, materiale, financiare si informationale;
  • reducerea cheltuielilor si a consumurilor de hartie, ca urmare a schimbarii lucrului cu anumite documente de pe suport fizic pe suport electronic;
  • actualizarea in timp real prin intermediul telefonului mobil a bazei de date clienti;

Proiectul  contribuie la realizarea scopului Axei Prioritare 3 a POS-CCE, si anume sprijinirea competitivitatii economice si valorificarea potentialului TIC, cat si urmatoarele obiective specifice ale Domeniului Major de Interventie 3.3: „cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic” prin reorganizarea proceselor de comert in cadrul societatii S.C. SLIK IMPEX S.R.L.  ca urmare a extinderii  sistemului ERP cu scopul eficientizararii intregii activitati; cat si „introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru imbunatatirea deciziilor managementului.” Odata cu extinderea sistemului ERP, deciziile manageriale se vor lua in urma unor procese de management bine fundamentate, intr-o forma dinamica avand la dispozitie date reale ce vizeaza comportamentul consumatorilor.

Implementarea proiectului va duce la o crestere a productivitatii muncii cu efecte directe asupra cresterii economice a societatii in ansamblu. Rezulta contributia directa a proiectului la realizarea obiectivului general al POS-CCE, si anume „cresterea competitivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii Uniunii Europene”.

 

Indicatori de realizare:

 

Indicatorii de realizare

(1)

Valoarea indicatorului stabilită în contract

Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă

Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

UM

(2)

Cantitate

(4)

UM

(5)

Cantitate

(3)

UM

(4)

Cantitate

(5)

Nr de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice

pers

22

pers

0

pers

0

Nr de utilizatori (individuali, firme, instituţii) ai aplicaţiilor informatice

pers

22

pers

0

pers

0

 

Mai multe detalii pe http://fonduri.mcsi.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro