CERTIFICATE ENERGETICE

CertificateEste obligatorie detinerea unui certificat energetic pentru cladirile care se construiesc, se vand (chiar si prin programul prima casa sau credit bancar), se inchiriaza, sau sunt supuse unor renovari majore.

Certificatul de performanta energetica (numit si certificat energetic) este un document obligatoriu cu valabilitate de 10 ani, avand caracter informativ, care indica performanta energetica a cladirii.

Nu confundati un certificat energetic cu un audit energetic.

Obligativitatea detinerii acestui document a fost introdusa prin Legea 159 /2013, care modifica Legea nr. 372/2005.

In cazul lipsei unui astfel de document la incheierea unei vanzari-cumparari, contractul este supus nulitatii relative si poate fi atacat in instanta.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neînsotit de copia de pe certificat este nul de drept.

Acest document se elibereaza doar de catre auditori energetici atestati si se solicita de catre proprietar/investitor/administratorul cladirii/unitatii de cladire.